images/sample/slideshow/logo1.png

BUTENE-1

واحد بوتن - 1

 

 واحد بوتن-1 پتروشیمی مهاباد  ظرفیت تولیدی معادل با 30.000 تن درسال را دارد که علاوه بر تأمین نیاز واحد پایین دستی مجتمع، قابلیت تأمین نیاز سایر شرکتهای پلی الفینی کشور را دارا می باشد. همچنین بخش عمده تولید، جهت صادرات به کشورهای مصرف کننده در نظر گرفته شده است. 

تولید بوتن-1 بر اساس دیمریزاسیون دو مولکول اتیلن در فاز مایع صورت می گیرد. این واکنش که در حضور کاتالیست LC و کوکاتالیست TEA تحت شرایط عملیاتی کنترل شده در راکتور انجام می شود. این واکنش گرمازا بوده و گرمای واکنش از طریق لوپ های گردشی به وسیله آب کولینگ درگردش دفع می گردد.

 

جریان حاوی بوتن-1 و +C6 از کف راکتور گرفته می شود و پس از تزریق آمین (عامل متوقف کننده واکنش) به قسمت تبخیر ارسال می گردد. پس از جداسازی ترکیبات سبک تر در فلش درام و سپس جداسازی کاتالیست ها و آمین مصرف شده در تبخیر کننده لایه نازک (TFE) جریان فاز بخار حاصل از این مجموعه شامل بوتن-1 ،+C6 و اتیلن واکنش نداده به بخش تقطیر ارسال می گردد. در این قسمت که شامل دو برج است؛ جریان بالای برج اول، اتیلن واکنش نداده است که به عنوان جریان برگشتی به راکتورها بازگردانده می شود؛ و جریان پایین آن به برج دوم ارسال و در آنجا بوتن-1 به عنوان محصول بالای برج و +C6 به عنوان محصول پایین برج جداسازی می گردد.

کاربرد:

  • کومونومر در تولید پلی اتیلن 
  • پلی بوتن-1 / والر آلدئید VALERALDEHYDE-1/POLYBUTENE-1
  • بوتن اکسید BUTENE OXIDE

 

 

کاربران آنلاین:

در حال حاضر 32 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…