اجرای مانور ایمنی و آتش نشانی

شبیه سازی حادثه آتش سوزی در مخزن  72-TK-301 

 

شرایط بحرانی ناشی از عوامل طبیعی و صنعتی از جمله وقایعی هستند که همواره هم جامعه و هم محیط های صنعتی را مورد تهدید قرار می دهند. استقرار سیستم مدیریت بحران در یک صنعت می تواند با پیشگیری و کنترل شرایط اضطراری در راستای عادی سازی شرایط و محیط و همچنین کاهش آسیب ها موثر واقع شود. از جمله راهکارهای اجرایی برای آماده نگهداشتن تیم هایی عملیاتی و همچنین تمرین شرایط بحرانی توسط کلیه شاغلین، برگزاری مانورهای امداد و نجات می باشد. 

تعریف مانور: یکی از برنامه های مهم آمادگی در مقابل بحران، مانور یا تمرین می باشد. مانور در حقیقت احتمال یکی از اشکال وقوع بحران می باشد که با انجام آن تیم های عملیاتی، توانمندی خود را به نمایش می گذارند. با انجام مانور، انتظارات واقع گرایانه از توانایی های بالقوه از جمله برنامه ریزی، ساماندهی و چینش نیرو و مسوولیت پذیری افراد ارزیابی و مشخص می گردد. برای اجرای مانور وجود چهار رکن اساسی زیر ضروری می باشد.

برگزاری مانورمقابله با شرایط اضطراری در شرکت پتروشیمی مهاباد

 واحدHSE  شرکت پتروشیمی مهاباد در راستای آگاهی دادن به کارکنان و تقویت انگیزه آنها ، برآورد کفایت امکانات امدادی موجود، ارزیابی توانایی های فیزیکی و مهارت نیروهای امدادی ، ایجاد هماهنگی بین تیم های عملیاتی و بخش های مختلف دست اندر کار بحران، ارزیابی عملکرد برنامه ها و وظایف محوله ونیزاستعدادیابی برای تفویض مسوولیت ها اقدام به برگزاری مانورحادثه آتش سوزی در مخزن  72-TK-301 شرکت پتروشیمی مهاباد نموده که نحوه برگزاری آن به شرح ذیل میباشد.

 

کلیات:

این مانور جهت تمرین شرایط اضطراری به هنگام وقوع حادثه احتمالی آتش سوزی مخازن حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار در مجتمع پتروشیمی مهاباد و آزمایش میزان آمادگی، هوشیاری ودقت عمل کلیه گروههای درگیر  شرکت پتروشیمی مهاباد انجام می شود.

زمان اجرای مانور : مورخ 10/02/1397  دوشنبه ساعت 11 صبح

جهت وزش باد : جهت وزش  ،باد غالب در مجتمع فرض می گردد ( جنوب غربی به شمال شرقی )

محل انجام مانور : واحد یوتیلیتی - مخزن گازوئیل

فرضیات : محتویات مخزن گازوئیل به صورت فرضی هگزان در نظر گرفته می شود .

هدف از اجرای مانور:

 باتوجه به وجود خطرات بالقوه، حادثه می تواند به صورت نشت بخارات و وقوع آتش سوزی در مخزن گازوئیل  در مجتمع خود را نشان داده و باعث خسارت مختلف(جانی، تجهیزات و محیط زیست) گردد. این مانور به صورتی برنامه ریزی شده است تا حین برگزاری، کلیه نقاط ضعف و قوت مشخص گردد از انجام این مانور به اهداف جامع و ارزیابی موارد ذیل نائل خواهیم شد.

 • آماده به کار بودن سیستم اطفاءمخزن
 • احراز آمادگی گروههای اعزامی از HSE
 • احراز آمادگی واحدحراست
 • آزمایش فشار آب آتش نشانی
 • آزمایش سیستم ارتباطی
 • آزمایش هماهنگی بین گروههای داخلی مجتمع و HSE
 • آزمایش و آمادگی وسایل و تجهیزات HSE

افراد شرکت کننده درمانور:

اعضای کمیته بحران شرکت پتروشیمی مهاباد:

 • مدیرعامل یا رئیس مجتمع
 • جانشین اول: رئیس بهره برداری
 • جانشین دوم: ریس تعمیرات
 • رئیسHSE
 • رئیس خدمات فنی
 • رئیس بهره برداری
 • رئیس روابط عمومی
 • رئیس حراست
 • رئیس منابع انسانی و خدمات اداری
 • رئیس واحد آتش نشانی
 • رئیس ایمنی

اقدامات اولیه:

 • 1-برگزاری جلسات هماهنگی داخلی HSE

2-برگزاری جلسات هماهنگی داخلی در پتروشیمی مهاباد

3-ارزیابی وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای شرکت در مانور

سناریو:

    در ساعت 10:35  به دلیل وقوع زمین لرزه و لرزش شدید، خط انتقال گازوئیل، از محل ولو خروجی تانک 72-TK-301  دچار شکستگی شده و مایع گازوئیل از محل شکستگی به بیرون نشت پیدا کرده و در سطح دایک وال پخش می شود. بر اثر تکانهای ناشی از زلزله چراغ روشنایی نصب شده در ضلع جنوب شرقی کنده شده و به داخل دایک وال سقوط می کند. به دلیل آنکه پرسنل بهره بردار سرگرم بررسی سایر قسمتها و اطمینان از کارکرد واحد بوده اند، متوجه نشتی رخ داده در تانک گازوئیل نشده و بعد از 20 دقیقه نشت گازوئیل و گسترش حجم زیادی از آن در داخل دایک وال و رسیدن آن به چراغ، حریق رخ داده و یک نفر از پرسنل سایت من آن را مشاهده نموده و سریعا موضوع را توسط بیسیم به آتش نشانی مجتمع اطلاع می دهد و کنترل واحد آتش نشانی نیز ضمن پرسیدن محل دقیق آتش سوزی، گروهای اطفاء حریق پتروشیمی مهاباد، سرشیفت آتش نشانی ،واحد بهداری، رئیس HSE، رئیس آتش نشانی ، سرپرست ایمنی ، کشیک مجتمع، کنترل واحد یو تیلیتی و حراست پتروشیمی مهاباد را درجریان امر قرار می دهد . سر شیفت وقت ضمن اعلام به پرسنل و دستور حرکت خودروری آتش نشانی موجود در محل به همراه نفرات آتش نشان به سمت محل حرکت می نماید. بعد از حضور در موقعیت ضمن دستور به نفرات و ایجاد آرایش مناسب(در نظر گرفتن جهت وزش باد و...) بلافاصله دستور انجام عملیات اطفاء مخزن گازوئیل با استفاده از سیستم فوم دایک وال  و سیستم فوم هایدرنت مونیتورینگ را صادر می کند . کنترل آتش نشانی تامین فشار آب لازم را از واحد یوتیلیتی جهت مقابله با حریق درخواست می نماید.

پس از بررسی شرایط و وسعت و دامنه حریق در شرکت پتروشیمی مهاباد توسط رئیس HSE یا رئیس آتش نشانی مجتمع وضعیت اضطراری سطح 1 را اعلام نموده و کشیک مجتمع یا جانشین ایشان به عنوان فرمانده عملیات انجام وظیفه خواهند نمود.

چگونگی انجام عملیات اطفاء و مقابله بانشت مواد هیدروکربنی:

پس از اعلام، یک دستگاه خودروی آتش نشانی جهت اطفاء حریق به محل اعزام می گردد.( خودروی آتش نشانی مستقر در مجتمع با ظرفیت 2000 لیتری فوم و 8000لیتر آب) و یکدستگاه آمبولانس تا قبل از رسیدن رئیس HSE و سرپرست ایمنی و رئیس آتش نشانی شرکت پتروشیمی مهاباد در محل حاضر می شوند، پس از حضور خودروها در محل، سرپرست آتش نشانی ضمن هماهنگی با سر شیفت وقت و کسب اطلاعات کلیدی دستورات لازم را جهت کمک در اطفائ مخزن را داده و همزمان از ضلع غربی به وسیله خودرو چند منظوره و از ضلع شمالی به وسیله گراند مانیتور فوم ساز و از ضلع شرقی به وسیله هایدرانت مانیتور مستقر اقدام به فوم زنی بر روی حریق داخل دایک وال می نمایند و ضمناً جهت جلوگیری از افزایش دامنه حریق و کنترل آن، نفرات واحدآتش نشانی عملیات بستن و ایزوله کردن شیردایک وال را بیرون از DYKE WALL انجام می دهند. یک نفر از پرسنل واحد بهره برداری در حین عملیات اطفاء مخزن در دیچ عمیق خیابان غربی مخزن گازوئیل سقوط کرده و دچار آسیب می شود. که بلافاصله عملیات کمک های اولیه برای بررسی وضعیت مصدوم توسط همکاران واحد بهداری آغاز می شود. ضمن اعلام توسط بیسیم، تقاضای حاضر شدن آمبولانس در آن نقطه به همراه گروه امداد و نجات می نمایند فرمانده عملیات با اعزام نفر کمکی و آمبولانس ضمن هماهنگی با پرسنل درمانگاه شرایط مناسبی را جهت کمک به انتقال مصدوم فراهم می سازد. پرستار با معاینه فرد آسیب دیده ضمن بررسی حال مصدوم هماهنگی های لازم برای اعزام مصدوم به بیمارستان را انجام می دهد. با توجه به گسترش حریق فرمانده عملیات تقاضای فوم بیشتر را می نماید که واحد تعمیرات به وسیله لیفتراک فوم را از ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه می رساند.

پس از کنترل آتش سوزی واطمینان از رفع شرایط خطرناک بر روی مخزن مذکور، فرمانده عملیات پایان عملیات را اعلام می نماید وگروههای درگیر درحادثه پس از عملیات اطفاء نسبت به پاکسازی محوطه با توجه به وظایف محوله اقدام می نمایند.

گزارش مانور:

در پایان عملیات علاوه بر گزارش های واحدهای HSE، سایر تیم های شرکت کننده می بایست گزارش خود را از عملیات انجام شده ارائه نمایند تا در جلسه بازنگری مدیریت نکات مثبت و منفی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

وظایف گروههای درگیر:

 • رئیس امور HSE و رئیس ایمنی و رئیس آتش نشانی
 • رهبری عملیات اطفاء، مقابله با نشت وامداد ونجات درمحل حادثه
 • انجام هماهنگی لازم دربین نفرات واحد HSE درگیر مانور
 • بررسی کلیه نقاط قوت و ضعف حین اجرای مانور
 • تشکیل جلسه برای بررسی نتایج اخذ شده از مانور
 • اقدامات کنترل واحد آتش نشانی :
 • لحظه به لحظه وقایع اتفاق افتاده را ثبت نموده تا در نهایت بتوان نتیجه تحلیل از حادثه را کسب نمود.
 • زمان مانور
 • مکان مانور
 • وسائل وتجهیزات درگیر با حریق
 • زمان اعلام حریق از جانب نفر Stand by واحد آتش نشانی به کنترل آتش نشانی
 • وسیله اطلاع دهنده
 • زمان رسیدن اولین خودرو آتش نشانی:
 • زمان اعلام به آمبولانس مستقر در سایت
 • زمان رسیدن آمبولانس
 • زمان رسیدن دومین خودرو آتش نشانی:
 • زمان بازگشتن آمبولانس به بهداری
 • زمان اعلام به کشیک ارشد پتروشیمی مهاباد
 • زمان مهار آتش
 • زمان در سرویس قرارگرفتن پمپهای پتروشیمی مهاباد
 • زمان اطفاء حریق اولیه
 • زمان اطفاء کامل حریق
 • ثبت میزان فشار آب آتش نشانی در شبکه داخلی شرکت در تمامی ساعات عملیات از آغاز تا پایان

اقدامات واحد ایمنی :

-محصور کردن خیابان های منتهی به محل حادثه

-متفرق کردن نفراتی که در عملیات اطفاء نقشی ندارند به کمک همکاران واحد حراست

-متوقف کردن کلیه پرمیتهای کار سرد و گرم در محدوده عملیات

واحد تعمیرات شرکت پتروشیمی مهاباد

 • با کلیه وسایل مورد لزوم ضمن هماهنگی با گروههای اطفاء و امداد و نجات در صورت نیاز نسبت به برطرف نمودن مشکلات تعمیراتی مورد لزوم اقدامات لازم را به انجام رساند.
 • رئیس حراست یا جانشین ایشان
 • کنترل پرسنل متفرقه و جلوگیری از هجوم آنها به محل حادثه
 • ایجاد شرایط مناسب برای تردد خودروهای آتش نشانی و امدادی
 • واحد بهداشت امور HSE شرکت پتروشیمی مهاباد
 • واحد بهداشت مجتمع نسبت به بررسی عوامل مشکل زای موجود اقدام و گزارش آن را به فرمانده عملیات ارائه می دهد.

ب-بررسی عوامل بیماری زا ودر صورت لزوم توزیع مناسب ماسک با هماهنگی با فرمانده عملیات

 • واحد محیط زیست امور HSE شرکت پتروشیمی مهاباد
 • واحد محیط زیست مجتمع نسبت به بررسی نقاط با ریسک خطر بالا از جهت آلودگی آب، هوا و خاک اقدام نموده و نتیجه گزارش میدانی خود را به فرمانده عملیات ارائه می کند.
 • واحد بهره برداری پتروشیمی مهاباد:

واحدبهره برداری با تشکیل تیم بهره برداری نسبت به ایزوله کردن واحد 72-TK-301 (مخزن ذخیره گازوئیل) از سایر قسمت های سایت اقدام نماید.

 • کارکنان پتروشیمی مهاباد
 • اعضای کمیته بحران پتروشیمی مهاباد مطابق شرح وظایف ابلاغی در مانور انجام وظیفه خواهند نمود.

کلیه سرپرستان واحدهای مختلف پتروشیمی مهاباد موظفند نسبت به حضوروغیاب پرسنل خود در MUSTER POINT اقدام نموده و مشخصات افراد غائب بعد از حادثه را با اعلام آخرین موقعیت حضور فرد به فرمانده عملیات اعلام نمایند.

 • کارکنان ونفرات فاقد وظایف مشخص بایستی به محل MUSTER POINT یا درهای خروجی اضطراری حرکت نمایند و پس از معرفی خود به سرپرست یا جانشین وی جهت امارگیری در صورت اعلام کمیته بحران از مجتمع خارج گردند.
 • واحد اداری پتروشیمی مهاباد:
 • سرپرست یا جانشین واحد اداری نسبت به اخذ امار پرسنل از سرپرستان واحدهای مختلف اقدام نموده و اسامی مصدومین احتمالی را به رئیس کمیته بحران جهت اقدامات بعدی اعلام می دارد.

-کشیک مجتمع

 1-به عنوان فرمانده حادثه انجام وظیفه می نماید.

  2-ایجاد هماهنگی بین واحد های درگیر در عملیات اطفاء حریق

کاربران آنلاین:

در حال حاضر 42 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…